ad rem Kancelaria biegłego rewidenta i doradcy podatkowego Roman Andrzejewski

Przedmiotem działalności firmy audytorskiej jest wykonywanie czynności rewizji finansowej. Przedmiotem działalności może być również:

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;


- doradztwo podatkowe;


- prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;


- działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;


- wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych;


- świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;


- świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;


- świadczenie usług pokrewnych;


- świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.


Firma audytorska może również prowadzić działalność polegającą na uzyskiwaniu pożytków z posiadanego majątku.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl